Stratégiánk 2014-20

Mottónk: „Megtartó vidék fejlődő életminőséggel”

„Itt alkotni, teremteni kell” – mondta Széchenyi István, térségünk szülötte. Az elmúlt években megvalósult álmok mind közösségeinket, mind szűkebb hazánkat, nemzetünket gyarapították. Nagyon fontos a gondolkodásmódban végbement változás, amit a LEADER alapelvekre építkező rendszer működése hozott, hogy elhisszük már, hogy vágyaink valóra válhatnak és a közös munka erős egységet teremt a civil világban is. A 2007-13/15-ös időszak befejeződött, de ez a zárás egyben nyitás is, egy új időszak kezdete. A közel 40ezer főt számláló, 39 település (lsd. alább a térképet), a néhai sopron-fertődi kistérség, Alpokalja – Fertő táj térségének az elmúlt két év során számos közös tematikus műhelyek keretében fogalmaztuk meg átfogó stratégiai célrendszerét, melyhez a LEADER program kiegészítő jelleggel tud és képes hozzájárulni a program alapelveinek tiszteletben tartásával, a kezdetekkor indításakor meghatározott programcélra fókuszáltan. A térségi Helyi Fejlesztési Stratégia (rövidítve HFS) céljainak megvalósításához a LEADER forrásokkal közösségi kezdeményezéseket támogatunk a vidéki gazdaság fejlesztéséért, a helyi döntéshozatal során az alábbi 7 alapelv alkalmazásának szem előtt tartásával. A térség átfogó stratégiai célrendszerének középpontjában az elérhetőség, az élő közösségek által javuló életminőség és a szélesebb értelemben vett autonómia áll. A Stratégiánkat és módosított verzióit itt töltheti le: