Kerékpárosbarát fejlesztések a Szentesi Panzióban Fetőrákoson

VP6-19.2.1-5.3.3-21 A „Helyi gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj mikrovállalkozásainak fejlesztése által” c. intézkedéshez kapcsolódóan

BESZÁMOLÓ

A „Helyi gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj mikrovállalkozásainak fejlesztése által”

VP6-19.2.1-5.3.3-21

Szentesiné Szabó Éva, egyéni vállalkozó

Projekt címe: Kerékpárosbarát fejlesztések a Szentesi Panzióban

Projektazonosító :3358521296

A projekt indokoltsága

A Fertő-táj hazánk egyik, az elsők közt lehatárolt kiemelet turisztikai fejlesztési térségének része. A turisztikai potenciál egyértelműen azonosítható, mind a kifejlesztett és potenciális vonzerők és a turisztikai szuprastruktúra, mind a desztinációs imázs tekintetében. A kedvező adottságokra alapozva a kiemelt státusz egyben jelentős attrakciófejlesztést és marketing aktivitást is jelent a térségnek, kiemelt állami támogatással. Ennek megfelelően a turizmus keresleti számai (a vendégforgalom adatai) kedvező tendenciát mutatnak (a Covid-járvány és az azzal kapcsolatban hozott intézkedések, mobilitási korlátozások ugyan időszakosan e téren némi törést okoztak). A térség egyik kiemelt turisztikai terméke az aktív, azon belül a kerékpáros turizmus. A kedvező tájképi adottságok, a megfelelő lejtési viszonyok, a Fertő tó partján húzódó kerékpáros útvonal, a kapcsolódó EuroVelo és SacraVelo rendszerek, valamint a további kerékpározható útszakaszok további jelentős potenciált nyújtanak mindehhez. A kapcsolódó szolgáltatáskínálat azonban térségi szinten napjainkban még hiányos. Az utóbbi évek kifejezetten kedvező tendenciái ellenére továbbra is hiányzik a nagyságrendi kapacitás a kerékpárosbarát szolgáltatói szektorban – köztük olyan alapvető elemek, mint a kerékpárkölcsönzés és kapcsolódó szervizelési lehetőségek, a kerékpárosbarát szálláshelyek (vagy a kerékpárosbarát vendéglátó egységek). Ezen belül sajátos keresleti szegmenst, de egyben térségi szinten értelmezhető hiányosságot jelent az elektromos kerékpárok kölcsönzése. A nagyobb távolságok megtétele, a terepviszonyok leküzdése, valamint a kevésbé aktív és az idősebb korosztály számára ez lehetőséget teremt az aktív kerékpáros turizmusban való részvételre, illetve vegyes társaságok esetében a közösségi élmény valóban közös megélésére. Ennek megfelelően a piac és a desztináció kiemelt szegmensei igénylik az elektromos kerékpárkölcsönzés szolgáltatást, amely jelenleg hiányos a Fertő táj térségben.

 

A projekt célja és elvárt hatásai

Mikro szinten a projekt átfogó célja a vállalkozás versenyképességének erősítése, valamint működése hatékonyságának és jövedelmezőségének javítása. A fejlesztési elképzelés, az új és hiánypótló, hatékonyabb és magasabb technológiai szintet képviselő eszközbeszerzések megvalósulása hozzájárul a vállalkozás esetében a piaci lehetőségek növeléséhez, emeli a vállalkozás technológiai színvonalát, egyben bővíti a nyújtott szolgáltatások körét és emeli a jelenlegi szolgáltatási színvonalat, ezáltal a fejlesztés növeli az ügyfelek elégedettségi szintjét is.

A projekt kiemelt célcsoportjai nagyrészt azonosak a vállalkozás jelen célcsoportjaival. A desztináció és a működés ágazati adottságaiból adódóan gyakorlatilag a vendégek szinte mindegyikének többlet-hasznosságot nyújt a projekt megvalósulása az aktív lehetőségek, a kerékpáros és közösségi élmények fokozásán és „hozzáférhetőségének” javulásán keresztül. Emellett a szolgáltatások körének bővülése új célcsoportok megjelenését is eredményezi, így a fejlesztések megvalósulását követően az alábbi célcsoportokkal számol a vállalkozás: döntően egyéni vendégek (párok, családok, kisebb baráti társaságok), kisebb mértékben csoportos utazók, akik rendkívül heterogén szegmensekből áll:

fiatal és középkorú párok
kisgyermekes családok
senior turisták
kulturális és ökoturisták
aktív (főként kerékpáros) turisták
csoportos utazók és céges események résztvevői
elszármazottak / kitelepítettek és családtagjaik

 

A projekt legfőbb elvárt hatásai a specifikusabb, magasabb szolgáltatási színvonalat jelentő, egyben az aktív lehetőségeket igénybe vevők körét jelentősen kiszélesítő elektromos kerékpárok kölcsönzése, továbbá ezen keresztül az aktív és közösségi élmények nyújtása mellett:

a foglalkoztatás szintjének megőrzése (1 fő főállású szezonális és a 1 fő félállású szezonális alkalmazott) és
a vendégelégedettség fokozása, ezáltal a kapacitáskihasználtság erősítése, így az árbevétel 5% körüli javulása (az elektromos kerékpárok bérbeadása vélhetően önmagában nem jelent túlzottan jelentős bevétel-növekedést, ugyanakkor a versenyképesség megőrzése és erősítése kapcsán hatása kimutatható lesz a foglalások számában, a kapacitáskihasználtságban és az éves nettó árbevételben).

 

Az említett célrendszer igazodik a Helyi Fejlesztési Stratégia céljainak megvalósulásához, valamint a helyi felhívás 1.1 pontjában meghatározott célokhoz. Térségi szinten hozzájárul a helyi fejlesztési stratégia egyik fő céljához, a helyi gazdaság megerősítéséhez, az Alpokalja-Fertő táj térségének gazdasági fejlesztéséhez a minőség és az innováció jegyében, a mikrovállalkozások fejlesztésének ösztönzéséhez kisléptékű beruházásokkal, az értékesítési csatornák fejlesztéséhez, a munkahelyteremtés megkönnyítéséhez, a helyi fejlesztés előmozdításához. Kiemelten kapcsolódik az Alpokalja-Fertő táj kerékpárosbarát desztináció stratégiai fejlesztési irányvonalához. A felhívás céljaihoz igazodóan elősegíti a vállalkozások fejlődését, gazdaságban betöltött szerepük és piaci pozíciójuk erősítését, a területi különbségek mérséklését, a térségi szintű felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését, továbbá a munkahelyek megőrzését és újak létrehozását. Mindezt nem csak a projektgazda, Szentesiné Szabó Éva egyéni vállalkozónál (a Szentesi Panzióban), de üzleti partnereinél is, így térségi szinten is értelmezve.

 

A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

Eszközbeszerzés

-elektromos kerékpár – 6db Gepida Bonum Hibrid elektromos kerékpár a mellékelt termékspecifikáció szerint (a tervezett Gepida Bonum Curve 8S Hibrid helyett magasabb műszaki minőségű kerékpárok beszerzése valósult meg)

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

projektelőkészítés

-projektterv – a Felhívásban és az Útmutatóban részletezett szerkezetben és tartalommal

projektmenedzsment

-projektmenedzsment – a Felhívásban és az Útmutatóban megfogalmazottak alapján a projekt szervezése, pénzügyi és adminisztratív folyamatok, kapcsolattartás az érintett szereplőkkel

 

Emellett a projekt részét képezte a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység – tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatok kötelezettségek teljesítése: kötelező nyilvánosság (a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező feladatok teljesítése a Felhívásban és Útmutatóban előírtaknak megfelelően)

 

A projekt költségvetése

A projekt tervezett költségvetése nettó 5.265.632,- Ft volt. Az ehhez kapcsolódó megítélt támogatás nettó 3.685.942,- Ft, míg a vállalt önerő nettó 1.579.690,- Ft. A szabályszerűen lefolytatott beszerzések eredményeként a projekt végleges költségvetése az alábbiak szerint alakult:

projektterv – nettó 150.000,- Ft
kötelező nyilvánosság – nettó 25.000,- Ft
projektmenedzsment – nettó 130.000,- Ft
elektromos kerékpárok beszerzése – nettó 4.960.632,- Ft helyett nettó 5.238.897,- Ft

A projekt tényleges összköltsége így nettó 5.543.897,- Ft, melyből a támogatási összeg változatlanul 3.685.942,- Ft, a vállat önerő pedig nettó 1.857.955,- Ft. (a megvalósítás során felmerült többlet-költséget a projektgazda vállalkozó saját forrásaiból fedezte)

 

A projektmegvalósítás időszaka

A projekt a tervezetteknek megfelelően 2022.06.01-jén megkezdődött a beszerzések előzetes lefolytatásával, majd a támogatói döntés és a Támogatói Okirat megküldését követően véglegesítésre kerültek a beszerzések. A projekt tevékenységei végül 2023.04.23-ig teljes mértékben megvalósultak, a kifizetések pedig 2023.04.24-ig teljes mértékben teljesültek.

 

 

 

Fertőrákos, 2023. szeptember 29.

2024. február
HKSzCsPSzoV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23