SP Tourist Nonprofit Kft. - Minőségi védjegyes turisztikai szolgáltatás fejlesztése Zsirán

Leader helyi felhívás - VP6-19.2.1.-5-3-17 - Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése című felhívás

Megvalósítás helyszíne: Zsira

Projektgazda: SP Tourist Nonprofit Kft.

Elnyert támogatás: 2 957 769 Ft

Az SP Tourist Nonprofit Kft iroda, recepció, és vendégfogadó helyiségei létrejöttek, amihez a bútorzatot és az informatikai eszközök beszerzését jelen projekt biztosította. Ezen helyiségek a vállalkozás életében új szolgáltatások megvalósítását teszik lehetővé. Továbbfejlesztésre került a vállalkozás meglévő honlapja, és a kommunikációs tevékenység fokozása céljából a szálláshelyet népszerűsítő kiadványok készültek.

Az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: munkapult alacsony fiókos szekrénnyel (Iroda), tároló szekrény tolóajtóval (Iroda), irattároló szekrény (Iroda), íróasztal (Iroda), vendégasztal (iroda), munkapult alacsony szekrénnyel (Recepció), irattároló szekrény (Recepció), vendégasztal (Recepció), irattároló szekrény (Vendégfogadó tér), munkapult alacsony szekrénnyel (Vendégfogadó tér), minikonyha (Vendégfogadó tér), tárgyaló asztal (Vendégfogadó tér), Dell Inspirion 5570 notebook, Dell 452 -BCCQ dokkoló, Dell LCD monitor, Dell Otiplex szerver, MS OEM office, távvezérlési szoftver, APC szünetmentes tápegység, Eset vírusvédelem, Cannon nyomtató, HP nyomtató.

Elvégzésre kerültek a projektmenedzsmenti feladatok, megvalósult a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, a projekt tábla kihelyezésre került

A védjegyes marketing és kommunikációs elvárásoknak megfelelően a kiadványokon és a honlap fejlesztés során feltüntetésre kerültek a szükséges logók, a honlapon szerepel az előírt aktív link.

A projekt megvalósítása során betartásra kerültek a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, lehetőségeinkhez mérten csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Az alábbi, vállalt indikátorok teljesültek:

Új termék vagy szolgáltatás bevezetése: 3 db, iroda, recepció, vendégfogadó helyiségeinek kialakítása
Meglévő termék vagy szolgáltatás fejlesztése: 1 db, a projekt során a már meglévő szolgáltatások minőségi színvonala javult, modern iroda, recepció, vendégfogadó helyiség került kialakításra
Közös értékesítést támogató új vagy bővített helyek száma: 1 db, az együttműködési megállapodás szerint
Létrehozott munkahelyek száma: 0 fő
Projekt által megőrzött munkahely száma: 2 fő, az igazoláshoz szükséges munkaszerződések, munkaköri leírások csatolásra kerültek.

Támogatói okirat 9. mellékletében pontozással érintett feltételek megvalósulása:

A tevékenységek megfelelően indokoltak (iroda, recepció, vendégfogadó helyiségek kialakítása, szolgáltatás fejlesztése, marketingeszközök fejlesztése: honlap fejlesztés, kiadvány készítés) és az elérendő célok reálisan megvalósultak/megvalósíthatóak.
A projekt hosszú távú hasznosulása és az eredmények fenntarthatósága bemutatásra került és alátámasztott, ezt támasztja alá a pályázat pozitív elbírálása.
Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez, ezt támasztja alá a pályázat pozitív elbírálása.
A vállalt indikátorok célértékei reálisak, megvalósultak, a beszámolóban már kifejtésre került.
A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen bemutatásra kerültek, azok szakmailag alátámasztottak és szükségesek voltak a célok eléréséhez.
A belső költségarányok indokoltak és a tervezett költségek megfeleltek a Felhívásban foglalt elszámolhatósági követelményeknek.
A fejlesztés eredménye fenntartható, a Felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek teljesítése és a fejlesztés eredményeinek hasznosulása a fenntartási időszakban bemutatásra kerültek, a fenntartási időszakban eszerint járunk el.
A fejlesztés eredménye finanszírozási oldalról is fenntartható, a pénzügyi fenntarthatóságot a vállalkozás eredményes gazdálkodása biztosítja.
Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek, a projekt megvalósítása során figyelembe vettük az esélyegyenlőség elveit.
A környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülnek, a projekt megvalósítása során figyelembe vettük a környezeti fenntarthatóság elveit.
A pályázó a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt vett az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított, a Védjegy Tanáccsal közösen szervezett konzultáción, melyről az igazolás benyújtásra került.
A projekt munkahelymegőrző hatású, a pályázat benyújtásakor és a beszámoló benyújtásakor is a vállalkozás 2 fő alkalmazottat foglalkoztat, melyet a fenntartási időszak végéig fent tart.
A projekt nem munkahely teremtő hatású, a projekthez kapcsolódóan új munkavállaló felvételére nem került sor.
A projekt több védjegyes tag együttműködésében valósult meg, a pályázathoz csatolt együttműködési megállapodás szerint.
A pályázó saját vállalkozása területén lehetőséget biztosít a többi védjegyes tag termékeinek bemutatására.
A pályázó innovatív marketing eszközöket, formákat alkalmaz a szolgáltatása értékesítésére, honlapját fejlesztette, kiadványt készíttetett. A honlapról képernyőkép és a kiadvány pdf formátumban a kifizetési kérelem benyújtásakor csatolásra került.
A pályázó aktív szereplője a védjegyes hálózatnak, együttműködésben áll a végjegyes tagokkal, a pályázathoz becsatolt együttműködés megállapodás alapján.
A projekt új termék/szolgáltatás bevezetését célozza, iroda, recepció, vendégfogadó helyiségek kerültek kialakításra
A projekt során 1 szolgáltatás fejlesztése történt, a már meglévő szolgáltatások minőségi színvonala javult, modern iroda, recepció, vendégfogadó helyiség került kialakításra.
A projekt során fejlesztett szolgáltatás szorosan kapcsolódik a térség történetéhez, hagyományaihoz, szokásaihoz, minőségi szálláshely szolgáltatás valósul meg.
A szolgáltatás értékesítési felületein egyértelműen megjelenik a térségtudat, a térségi védjegy.

 

Hosszú távon hasznosul a projekt eredménye, hozzájárul az Alpokalja-Fertő táj ismertségének fokozásához, a térségbe érkező turisták számának növeléséhez, az eredményes vállalkozói tevékenységhez, a marketingkommunikáció hatékonyságának növeléséhez.

Kapcsolódó dokumentumok

2019. december
HKSzCsPSzoV

Vert mézeskalács műhelyfoglalkozás

2019. december 1. 14:00

Nagycenk, Kiscenki u. 20. - Alkotóház

1
2
3
4

Helyi értéktár megismertetése a fiatalokkal, az oktatási rendszerbe csatolás

2019. december 5. 09:00

Szigetköz, Kimle

FOTÓSULI, III. alkalom

2019. december 5. 08:30

Kópháza, Művelődés Ház

5
6

Adventi Forgatag a Vidék Minősége jegyében

2019. december 7. 14:00

Hegykő, Tornácos Ház

7
8
9
10
11
12

Mikrovállakozás LEADER felhívás szakaszzárás

2019. december 13. 23:59

online

13
14
15
16

Értékmegélő Előadássorozat Akadémia II.

2019. december 17. 17:00

Fertőd, Kulturális és Szolgáltató Központ

17
18
19

Vert mézeskalács műhelyfoglalkozás

2019. december 20. 16:00

Sopronkövesd Alkotóház 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 53.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31