A Helyi Bíráló Bizottság első ülését tartotta meg

az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2018. november 15-én este. 11 pályázat 103 millió Forint támogatásáról döntöttek...

A Helyi Bíráló Bizottság Hospely Károlyné elnökletével két LEADER intézkedésben döntött: 11 pályázat 103 millió Forint fejlesztési forrást kaphat kezdeményezéseik megvalósítására.

Az egyik intézkedés célja a legalább mikrotérségi szinten megjelenő turisztikai együttműködések erősítése, a másik intézkedésé pedig a kulturális-közösségi-nemzetiségi komplex kezdeményezések támogatása.

Az ún. TURIZMUS KOMPLEX intézkedésben az alábbi pályázatok támogatását javasolta 35.079.665,- Forinttal a HBB:

Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

Desztinációs szintű kezdeményezése az Alpokalja - Fertő táj turizmusában

Sopron és a Fertőtáj turizmusának desztinációs szintű fejlesztéséért, komplex turisztikai termékek kialakításáért és hatékony piacra viteléért felelős desztinációmenedzsment szervezet, a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. közel évtizedes tapasztalatai és kialakult együttműködései mentén a térség egészét szolgáló projektet tervez, amelynek részeként megvalósít/beszerez:
- kerékpáros szervízfal - 5 szolgáltatónál a kerékpárút mentén
- tematikus túrák - 6db új tematikus túra kidolgozása
- kerékpáros térkép - 70 ezer aktualizált példány, 4 nyelven
- konferencia - 100fo, a helyi szolgáltatókat közvetlenül érintő témák (feladatok, jogszabályok, trendek, lehetőségek, ötletek)
- mentorálás - egységes szempontrendszer mentén 60db szálláshely értékelése, tanácsadással
- szemléletformáló workshop - 30fo résztvevő, 500db szakmai kiadvány (vendégigények és elvárások, 10 tematikus célcsoport)
- 4 évszak imázsfilm - 4db 3 perces imázsfilm
- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

Napnyugat Turisztikai Egyesület

Közösségi aktív turizmus fejlesztése az Alpokalján

Közösségi aktív turizmus fejlesztése az Alpokalján c. projekt szervesen kapcsolódik az egyesület eddigi tevékenységéhez, a projekt tartalmazza az alábbi elemeket:
-4 db tájékoztató tábla kihelyezése az Alpokalján,
-QR kód matricázás (7db) a táblarendszeren,
-mobil hangosító (6db) beszerzése,
-helyi vendégvezetők képzése, turisztikai településmarketing gyakorlati oktatás,
-térségi turistatérkép kiemelten 7 településsel, térségi turisztikai reklámfelület készíttetése,
-2db kerékpáros túra: Széchenyi nyomdokain, Kápolnák útján c. túrák,
-honlap professzionális továbbfejlesztés,
-1db zarándokút szervezése, 1db szakmai turisztikai konferencia az Alpokalján.
A projekt hatására javul az Alpokalja térségen belüli turisztikai együttműködés hatékonysága, javulnak a térség idegenforgalmi mutatói. Hozzájárul a térség- és településimázs javulásához, erősödik az identitástudat, javulnak a közösségi élet feltételei, vonzóbbá válnak településeink. A projekt szorosan kapcsolódik a térségi aktív turizmushoz, kiemelten a kerékpáros turizmushoz.

Soproni Borút Egyesület

Soproni Borvidék újratöltve - komplex borturisztikai program megvalósítása

A pályázó Soproni Borút Egyesület 2000. évben jött létre, a Soproni Borvidék borászainak összefogásával azzal a céllal, hogy öregbítse a térség hírnevét a jellegadó termékén, az itt termelt borain keresztül. Soproni Borvidék újratöltve komplex borturisztikai projekt megvalósításához támogatást igénylünk az alábbi tevékenységek megvalósításához: - - többnyelvű borturisztikai kiadvány,
- Szakmai tanulmányút Wachau és Toscana borturisztikailag frekventált térségeibe (20-20 fővel)
- 8 db Borest szervezése a térség borászainak,
- Meglévő honlap fejlesztése,
- Térségi ismertséget erősítő marketing - 300 db poncichter kötény, 5 db roll-up készíttetése.

Fertő-Táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület

Örökségünk a jövőnk

Az UNESCO Világörökség Fertő kultúrtáj gondozásáért felelős projektgazda Egyesület évtizedes tapasztalatai és kialakult együttműködései mentén a térség egészét szolgáló projektet tervez, amelynek részeként beszerez/megvalósít:
 - rendezvénysátor - az érintett települések rendezvényeinek kulturált színtere - szemléletformáló fórum
- 30 főnek 6 alkalommal tematikus gyakorlatorientált beszélgetések a kultúrtájról, értékeiről és örökségeiről, turisztikai vonatkozásairól, osztrák oldaláról
- világörökség marketing - a kultúrtáj, az értékek és események népszerűsítése
- honlap frissítése - új szolgáltatási elemekkel (mobil platform, hotline, FaceBook), mindezt a célcsoportokhoz igazodó 4 nyelvű változatban (HU,DE, EN, CZ)

A KULTÚRHÁLÓ KOMPLEX intézkedésben benyújtott pályázatok többsége több partner együttműködésében valósul meg, a HBB az alábbi pályázatok támogatását javasolta 67.735.204 Forinttal:

Friends of Europe Nagycenk Egyesület (Partner: Sopronkövesd Önkormányzata)

Lépjünk együtt tovább

A projekt a Friends of Europe Nagycenk Egyesület és Sopronkövesd Községi Önkormányzat összefogávával valósul meg. Céljuk a térségi kulturális hálózat erősítése, amely hozzájárul a hasznos szabadidő eltöltéséhez, a hagyományok és értékek ápolásához. A fejlesztések a települések Alkotóházaiban kerülnek megvalósításra. A tervezett tevékenységek:
- Építés - Nagycenken egy nyitott fedett szín (70m2), Sopronkövesden 221 m2 térburkolat kerül kialakításra az adott Alkotóház udvarán
- Műhelyfoglalkozások (16 alkalommal)
- 5 napos napközis tábor
- Ismertterjesztő, tájékoztató fórumok (6 alkalommal)
- 1 db Művészeti album (200 pld)
- kiállításokat támogató eszközbeszerzések: LED lámpa, csillagászati távcső, plasztik reklámfelület

Nagylózs Község Önkormányzat (Partnerek: Kópháza Község Önkormányzata, Lövő Község Önkormányzata és a Porpáczy Aladár Középiskola)

A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása

Azért fogott össze térségünk három települése, Kópháza, Lövő és Nagylózs, valamint térségünk egyetlen (fertődi) Középiskolája, hogy a közösségi események és a térség értékeinek megörökítésére szolgáló technikákat (fotó, videó) olyan szinten sajátíthassa el, hogy aztán a képzés végeztével képes legyen azt a települése és a térség szolgálatába állítani, valamint a jelen elvárásainak megfelelő és a jövőbe mutató eredmények (image-filmek, fotókiállítások) születhessenek.
- A konzorciumi partnerek mindegyike által beszerzésre kerül egy komplett „KöVi” eszközcsomag. Ez egyrészt alapfeltétele a sikeres KöVi és Fotósuli rendezvénysorozatok megtartásának, másrészt a hosszú távú fenntarthatóság alapletéteményese is. A csomagok az alábbi eszközöket tartalmazzák: 4 magos számítógépet vágó szoftverrel, kamerát állvánnyal, mikrofonokkal, hangfelvevő szettel, fényképezőgépet objektívvel és szerkesztő szoftverrel.
- 2 alkalommal 3-3 napos Közösségi Videó tréninget tartanak
- 12 alkalmas (havonta 1-1 napos) FotóSuli programsorozatot szerveznek,
- 1 db 2 napos szakmai tanulmányút során közös forgatási napot szerveznek a Bakonyi KöVi csoporttal.
A marketing tevékenységekhez kapcsolódóan a projektet mint jó gyakorlatot bemutató, angol nyelvű összefoglalóval bíró kis kiadványt készítenek, valamint egy Záró Vándorkiállítást a hálózat legsikeresebb videóira és fotóira alapozva a projekt zárásaként szerveznek, bemutatva egyrészt a projekt eredményeit, másrészt az elkészült legjobb alkotásokat.

Petőházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Partnerek: Hegykői, Fertőszentmiklósi és Nagycenki tűzoltó egyesületek)

Lépj előre! Kompetenciafejlesztés az önkéntes tűzoltóknál, térségi együttműködésben

Négy önkéntes tűzoltó egyesület ( Hegykő, Petőháza, Fertőszentmiklós, Nagycenk)  állt össze a projekt megvalósítása miatt.
- Új eszközöket szeretnének beszerezni mindegyik egyesület részére (bevetési ruhák, mentőkészletek), valamint
- tanfolyamokon, vizsgákon (KOK vizsga, hidraulikus mentőkészlet gyakorlat, motoros láncfűrész ismeretek) szeretnének tagjai részt venni
- Hegykőn egy 5alkalmas ifjúsági-utánpótlás nevelési program indul kísérleti jelleggel, egyedi tematika szerint.
Petőháza Önkéntes Tűzoltósága ezek mellett részt szeretne venni a Petőházán hagyományosan megrendezett nyári táborán, ahol a gyerekeknek tartanak előadást, ezért egy projektor is szükséges számukra.

Alpokalja Társulás (19 alpokaljai település)

Alpokalja Kultúrháló, a térségi közösségi élet fejlődéséért

Az Alpokalja 19 települése fogott össze a közös pályázat elkészítésére, melynek fő célja a meglévő kulturális-civil terek aktívvá tételét segítő eszközbeszerzések megvalósítása.
- 19 kulturális tér kerül fejlesztésre: rendezvényhez vagy képzéshez  szükséges eszközöket szeretnének beszerezni.  (laptopok, projektorok, fényképezőgépek, flipchart állványok, paravánok, vetítővásznak, fali táblák)
- Emellett felállítják az ún. Alpokalja Civil Kerekasztal Fórumot, melynek célja a civil szervezetek összefogása, ismereteik bővítése, a közöttük lévő kapcsolatok elmélyítése, esetlegesen kialakítása;
- kísérleti alapon, hagyományteremtő céllal szervezik meg ún. "Alpokalja tematikus nyári tábort (gyerekek részére)", ahol a gyerekek egy különleges tematika szerint több település hagyományaival, értékeivel ismerkedhetnek meg egy hét alatt.  (településenként az alacsony részvétel végett nem működőképes a nyári táboroztatás, ám több település összefogásában bíznak a megfelelő létszámban)

Ágfalva Községi Önkormányzat (Partner: Iván Önkormányzata)

Kulturális közösségi háló fejlesztése - tájház létesítés és felújítás konzorciumban

Iván és Ágfalva Községi Önkormányzatok pályáztak együtt tájházaik felújítására, kialakítására.
Ágfalva a  tájház tetőszerkezetét szeretné felújítani, és egy német nemzetiségi szobát berendezni. Céljuk, hogy elnyerjék a TÁJHÁZ címet, melynek feltétel ezen infrastrukturális szint elérése. A hosszú távú fenntarthatóságot biztosítaná a cím, amely a továbbiakban a Tájház Szövetséggel való szoros együttműködésben biztosabb alapokat teremt. (szakmai és pénzügyi fenntarthatóságot tekintve is)
Iván település több évvel ezelőtt alakította ki települési tájházát. A jelenleg gépészet nélkül működő házban a villanyvezetékeket és a gáz bevezetését szeretné elérni, így az civilház formában, egész évben üzemelhetne és betölthetné a korábban kitűzött funkciót.
Az építésekhez kapcsolódóan Ágfalván a tájház megnyitását is ünneplő német nemzetiségi farsang kerülne megszervezésre, míg Ivánban az új Civil Házban ingyenes nyelvi képzésen vehet majd részt a lakosság, amely javítja a munkaerőpiaci integrációt is a hátrányos helyzetű településen.

Kópháza Község Önkormányzata (Partner: Hrvati Horvátok Egyesülete)

Többfunkciós közösségi nemzetiségi tér kialakítása, fejlesztése Kópházán

Kópháza Község Önkormányzata és a településen működő Hrvati-Horvátok Egyesület konzorciumként pályázik a település, a mikrotérség és a gradistyei horvát nemzetiség kulturális, közösségi életének fejlesztése érdekében. A kezdeményezés két kópházi közösségi tér fejlesztésére irányul:
- egyrészt a gradistyei horvátság történetét bemutató interaktív kiállításának interaktív eszközeinek beszerzésére, másrészt
- egy horvát ifjúsági és multifunkciós klub-tér kialakítására.
A beszerzendő interaktív kiállítási eszközök az alábbiak: horvát nyelvjárások, Borostyánkő út állomásokkal, horvát végvár, tamburák, társasajáték, hangoskönyv, memóriajáték, képeslap szerkesztő.
Az ifjúsági klubhelyiségbe, amely a korábban kialakított Etnomemoriális Központban található,  40 db szék kerül elhelyezésre, valamint fittneszeszközök és balettszőnyeg.
Az interaktív kiállításhoz kapcsolódóan kerülnek megszervezésre további események: 1) Horvát nemzetiségi nyílt nap a kiállításon 2) 1 db szakmai tanulmányút Horvátországba nemzeti múzeumokba, kiállító terekbe további ötletgyűjtésre 3) 4 db műhelynap az interaktív eszközök szoftverfejlesztésének támogatására.

Soproni Szakképzési Centrum (Partner: Fertőd Város Önkormányzata)

Kulturakadémia- fertődi közösségi intézmények kulturális és oktatási kezdeményezései című pályázat

A Soproni Szakképzési Centrum és Fertőd Város Önkormányzata pályázott együtt. A kezdeményezés hatóköre teljes térségi.
- A fertődi Művelődési Ház (KSZK) új színpadtechnológiát támogató eszközparkkal bővül: fogasok, függönyök, projektor, laptop, hang-fénytechnika, kordonoszlop teszi még kényelmesebbé a kulturális programok megvalósítását.
- A Porpáczy Középiskola elindítja a KultúrAkadémia programcsomagját, amely az alábbi eseményeket tartalmazza, több célcsoport bevonásával:
- Tökfesztivál szervezése 2 alkalommal,
- 6 alkalmas Értékmegélő Előadássorozat (150 fő részére/előadás)
- "Önkéntesség" jegyében - 2 Alkalmas Önkéntes program indítása a szemléletformálásért és egy térségi önkéntes bázis kialakításáért (cél: 50 fős bázis)
- 2 napos szakmai tanulmány út a stájer Vulkanland térségébe 40 fiatal részére a jó gyakorlat átvételére, az ifjúság szemléletformálásáért.
A marketing tevékenységek között egy 3 nyelvű BLOG írása jelenik meg, amelyet folyamatosan vezetnek a projekt egyes eseményeiről, eredményeiről.

A következő ülésre 2018. december 19. napján kerül sor, addig folyamatos a pályázatok ügyintézése és értékelése.

2021. január
HKSzCsPSzoV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28