RENDEZVÉNY – KÉPZÉS – TANULMÁNYÚT – KIADVÁNY megvalósítása LEADER támogatásból

Felhívjuk Pályázóink figyelmét a rendezvények, képzések, tanulmányutak, kiadványok megvalósításával kapcsolatos ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS KÖTELEZETTSÉGEKre, melyeket a helyi Felhívások írnak elő.

RENDEZVÉNY ESETÉN: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni.

A kedvezményezett köteles írásbeli emlékeztetőt készíteni, melyet a rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell megküldeni. (HACS számára külön az info@alpokalja-fertotaj.hu címre elektronikusan) Emlékeztető az alábbiakat tartalmazza: 3-6000 karakternyi leírás, 3 fotó, a rendezvény helyszínét, időpontját. Amennyiben ezen kötelezettségét kedvezményezett nem teljesítette, a kifizetési igénylésben a vonatkozó tételek esetében a jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.

KÉPZÉS ESETÉN: a kedvezményezett köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. Több képzési napból álló képzés esetén az összes képzési nap tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni. A kedvezményezett az általa szervezett képzés vonatkozásában köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósításának időpontját megelőző 30. napig a képzés helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni.

A kedvezményezett köteles írásbeli emlékeztetőt készíteni, melyet a képzéssel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell megküldeni. (HACS számára külön az info@alpokalja-fertotaj.hu címre elektronikusan) Emlékeztető az alábbiakat tartalmazza: 3-6000 karakternyi leírás, 3 fotó, a képzés helyszínét, időpontját. Amennyiben ezen kötelezettségét kedvezményezett nem teljesítette, a kifizetési igénylésben a vonatkozó tételek esetében a jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül. Kedvezményezett köteles képzési tematikát készíteni, és jelenléti ívet vezetni, a képzésben résztvevők számára oklevelet, tanúsítványt kiállítani.

A projekt keretében megtartásra kerülő, bárki számára látogatható rendezvényről, képzésről, programról (pl. sportrendezvény, kiállítás) a HACS-ot a redezvény előtt minimum 30 nappal írásban tájékoztatni szükséges a meghívó és program megküldésével annak érdekében, hogy a HACS honlapján az eseményt közzétehesse.

TANULMÁNYÚT ESETÉN: A tanulmányút 2-5 nap időtartamú lehet, mely tartalmazza az utazással töltött időt is. Egyéni/megélhetési támogatás minden napra igényelhető. A tanulmányút legalább 9 résztvevő igazolt jelenlétével valósul meg. Kedvezményezett köteles írásbeli emlékeztetőt készíteni, melyet a tanulmányúttal kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell megküldeni. (HACS számára külön az info@alpokalja-fertotaj.hu címre elektronikusan) Emlékeztető az alábbiakat tartalmazza: 3-6000 karakternyi leírás, 3 fotó, a tanulmányút helyszínét, időpontját. Kedvezményezett köteles jelenléti ívet vezetni.

KIADVÁNYOK ESETÉN: a projekt keretében megvalósított kiadványokból a kiadást követő 30 napon belül a HACS számára öt köteles példány benyújtása kötelező. A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt eredményeiről szakmai záróbeszámoló és legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse.

2020. július
HKSzCsPSzoV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tanulmányút a hegykői Csipkeházba

2020. július 28. 10:00

Hegykő, Csipkeház

28
29